Univerzitet u Sarajevu posjetila je visoka delegacija iz Malezije

Dana 04.08.2010. Univerzitet u Sarajevu je posjetila visoka delegacija iz Malezije na čelu sa YAB Pehin Sri Hj. Abdul Taib Mahmudom premijerom Malezijske dr�ave Sarawak. Pored predstavnika vlade Sarawaka, delegaciju su sačinjavali i direktori kompanija iz oblasti energetike i informacionih tehnologija. Također, članovi delegacije bili su i NJ.E. Ensar Eminović, ambasor Bosne i Hercegovine u Maleziji, kao i gospodin Khairul Nazran Abd Rahman,